Việc gì khó đã có bạn thân lo!

(Dân Việt)

Viết ý kiến