Vui thôi đừng vui quá, hậu quả là rất khó đỡ

(Dân Việt)

Viết ý kiến