Xin lỗi, em chưa muốn lấy chồng đâu!

(Dân Việt)

Viết ý kiến