Có "làm sao" mí kết luận "giáo sư giải Toán kém hơn học sinh"

Sau khi thi xong môn toán, có vài giáo sư toán đã nói trên báo là đề quá khó, không thể làm được trong 90 phút.Từ hôm qua, báo đăng là đã có điểm 10.

Sau khi thi xong môn toán, có vài giáo sư toán đã nói trên báo là đề quá khó, không thể làm được trong 90 phút.Từ hôm qua, báo đăng là đã có điểm 10. Thế là nhiều người đưa những bài báo của các vị giáo sư kia lên phây-búc "tế". Có người còn nói ý rằng trình độ toán của các vị giáo sư toán không bằng mấy đứa học sinh được điểm 10! Xin dám nói luôn là những người này không học toán hoặc chưa từng đọc đề thì toán năm nay, có thể họ chỉ đọc các sờ-ta-tút trên phây-búc, đọc các tít trên báo mạng rồi phán.

Chúng tôi biết dù đề toán có khó đến mức nào đi nữa thì vẫn sẽ có điểm 10. Thế nên chuyện CÓ ĐIỂM 10 MÔN TOÁN không có gì ghê ghớm đến mức để một số tờ báo ghật tít to đùng như vậy. Hãy làm thử 1 phép toán nhỏ để "đoán" sẽ có bao nhiêu điểm 10.

Số lượng học sinh giỏi môn toán, tức là số học sinh lúc học trên lớp được điểm 8 trở lên vào khoảng 30-40% (tôi áng chừng vậy, cụ nào biết rõ hơn xin cho tôi hay); bọn học sinh "rất giỏi" khoảng 2% (liệu có ít quá không?). Có thể hiểu cái đám "rất giỏi" này là những học sinh có thể chắc chắn làm bài thi vừa rồi được 9 điểm, tức là làm được 45/50 câu trong vòng 90 phút; 5 câu còn lại chúng "tô" bừa đáp án. Xác suất tô đúng cả 5 đáp án còn lại là 1/1024. Hiểu nôm na là cứ 1024 đứa "rất giỏi" trên tô bừa đáp sẽ cho ta 1 điểm 10. Kỳ thi vừa rồi có trên 925.000 thí sinh (theo báo Tuổi Trẻ). Như vậy thì có khoảng 20.000 đứa "rất giỏi", và theo cách tính trên thì có thể có khoảng 20 điểm 10.

Thêm:
1) Nếu có khoảng 40 điểm 10 (tức là gấp đôi số trên kia) thì có nghĩa là đám học sinh "rất giỏi" có khả năng làm được 9,2 điểm; nếu chỉ có khoảng 10 điểm 10 thì coi như chúng chỉ làm được 8,8 điểm.
2) Đứa nào cũng làm Hết bài môn toán.
3) Chuyện tô bừa đáp án mà đúng cả cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ như, trước khi đi thi học sinh đó có cúng không? Nếu có cúng thì lẽ lạt có đúng không? Có khấn đúng bài không? Hay, Học sinh đó hoặc bố mẹ nó đã từng làm việc gì tốt chưa? vv...

Hoàng Ngọc Tuy
(CLB Làng Cười VN)

Viết ý kiến