Gameshow xảy ra scandal giữa nghệ sĩ Trung Dân và Hương Giang Idol

những người già họ khắt khe hơn người trẻ ở suy nghĩ và đôi khi họ nghiêm túc (quá hay ko thì tùy người), cũng dễ hiểu, còn vụ Hương Giang nói bác Trung Dân thế thì cũng đáng trách.

(Youtube)

Viết ý kiến