Dân kinh doanh là phải biết tranh thủ thời cơ kiếm tiền

30/05/2020 00:02 GMT+7
Khi đã là dân kinh doanh thì phải biết nắm bắt thời cơ kiếm tiền mọi lúc mọi nơi.

Chém Gió, nguồn Youtube