Đậu và trượt đại học có khác nhau mấy đâu anh em?

30/06/2017 14:14 GMT+7

Âu nó cũng chỉ là cái liễn.

(CLB Làng Cười VN)