Đêm nay, độc thân hay không đều như nhau, hãy cùng Làng Cười làm lễ cầu mưa

05/06/2017 16:41 GMT+7

Lễ cầu mưa lớn nhất của 500 anh em thủ đô, anh em vùng khác hay ủng hộ.

*

*

*

Mai Ngân - tổng hợp (CLB Làng Cười VN)