Đố vui: Trên lông dưới lông

31/12/2016 08:51 GMT+7
Vô cùng tha thiết, khẩn thiết, quyết liệt yêu cầu bà con không... nghĩ quá xa khi đọc câu đố.

Câu 1:

Con gì mà “hai đầu bốn đuôi”?

Câu 2:

Trên lông dưới lông, tối lồng vào nhau, là gì?

Tú Jap