Thạch Sanh quê ở đâu?

“Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của Nguyễn Đổng Chi viết: "Ngày xưa ở quận Cao Bình có vợ chồng bác tiều phu Thạch Nghĩa tuổi đã cao mà không có con, vợ chồng ra sức làm việc nghĩa, về sau Thạch Bà thụ thai sinh ra Thạch Sanh", như vậy Thạch Sanh quê ở quận Cao Bình tức xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng hiện nay.
Sử viết, thời loạn 12 sứ quân ở nơi đây có hai anh em Trần Quý và Trần Kiên nổi tiếng là người biết nghề thuốc, có kinh nghiệm trừ rắn độc, vua dẹp loạn bị thương đã được hai người cứu chữa. Có thể vì việc này nên một hoặc cả hai người được vua gả con gái cho, dân gian đồn thổi việc chữa nọc rắn lên thành chém chằn tinh. Tuy nhiên, Đinh Tiên Hoàng có 4 cô con gái nhưng không thấy sử nói cô nào ở lại Cao Bằng cả, từ đó có thể suy ra (những) công chúa vợ (những) Thạch Sanh là con gái nuôi của vua.
Về chi tiết cái hang mà Thạch Sanh cứu công chúa, tôi nghi chỉ là nơi Thạch Sanh hẹn hò cùng người đẹp, những nhà báo dân gian, tức thông tấn xã truyền mồm khi ấy biết chuyện không dám nói sự thật mà phải nói tránh rằng: “Một tiều phu tên Thạch Sanh đi cứu bồ đã tình cờ phát hiện ra hang động mới”! Cái hang ấy trông như nào thì không thấy truyện viết.
Jap Tiên Sinh

Viết ý kiến