Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

31/05/2017 09:11 GMT+7
Đến thua với 2 mẹ con nhà này... Suy đồi đạo đức quá

(Youtube)