"Em có thể cởi áo ngực cho anh được không?" Thanh niên lầy nhất quả đất là đây

28/04/2017 10:07 GMT+7
Thanh niên xin hàng này về để làm mặt nạ chống độc khi đi xem bắn pháo hoa lễ 30/4 :))

(Youtube)