Hãi hùng cảnh dùng xẻng xúc cát, trộn hóa chất như vữa để làm cua xay

25/04/2017 14:38 GMT+7