Khi bạn muốn nghỉ nhưng làm chưa đủ công

23/05/2020 11:55 GMT+7
Khi bạn muốn nghỉ làm lắm rồi nhưng chợt nghĩ ra là tháng này mình làm chưa đủ công nên phải tiếp tục.

Chém Gió, nguồn Youtube