Nghịch dại cùng bóng tập yoga nhận ngay cái kết tê tái

23/05/2020 16:55 GMT+7
Khi những con người nghịch ngợm lựa chọn một trò "nghịch dại" thì cái kết chắc chắn rất tê tái.

Nước đi này chắc chắn là sai lầm.

Đã yếu còn thích ra gió và cái kết.

Bóng này để tập yoga chứ không phải để nghịch dại đâu nha.

Nghịch dại nhận ngay cái kết tê tái.

Khả năng có hạn thì tốt nhất đừng thể hiện.

Chém Gió