Những câu thơ tình yêu rơi nước mắt vì cười

30/06/2017 09:41 GMT+7


Tình yêu như mắt với tai
Nếu thiếu một đứa tương lai còn gì.

Tình yêu như chiếc bút chì
Lâu lâu không vót… tức thì vứt toi.

Tình yêu như một trò chơi
Hỏi rằng nhân thế mấy người thắng đây?

Tình yêu như một sợi dây
Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.

Tình yêu như cái bánh đa
Ai đem nhúng nước thế là mất ăn.

Tình yêu như lốp với săm
Săm mà bị hỏng lốp nằm với ai?

Tình yêu như một cái chai
Rót lắm cũng hết nên ai cũng thèm.

Tình yêu như một chiếc kèn
Tò te cứ thổi vang rền loa loa.

Tình yêu như một bông hoa
Ai ai cũng muốn hít hà khen thơm.

Tình yêu như một đống rơm
Gặp mồi lửa cháy hương thơm ngọt ngào.

Tình yêu như thể tù lao
Người ngoài dại dột vượt rào vô thăm.

Tình yêu như một que tăm
Khi xong yến tiệc xỉa răng một hồi.

Tình yêu như một cái nồi
Cái vung mà khít thì sôi rì rà.

Tình yêu như một chiếc phà
Mỗi khi cập bến là ta hết đời.

(CLB Làng Cười VN)