Những pha tai nạn hài hước bất ngờ khiến nạn nhận không kịp trở tay

29/05/2020 09:55 GMT+7
Có những pha tai nạn hài hước ập đến một cách bất ngờ khiến cho các nạn nhân không kịp trở tay.

Nghịch dại thế này thì ai mà đỡ được.

Thế này thì được mua xe mới rồi.

Thể hiện nhầm chỗ sẽ phải trả giá bằng tiền mặt.

Bình tĩnh thôi ông anh, tôi vẫn đang ở đây mà.

Người có cháy đâu mà phải chữa cháy.

Chém Gió