Những phát minh thất bại thảm hại nhất mọi thời đại

30/05/2020 13:55 GMT+7
Cứ nghĩ phát minh ra sẽ giúp ích cho con người nhưng không thể ngờ rằng lại thất bại thảm hại.

Đây là máy "tắm sữa" chứ không phải rót sữa.

Thái rau củ thế này thì ai ăn nổi đây.

Đưa đến miệng rồi không ăn được thì chịu chứ biết sao giờ.

Khá thông minh nhưng đi nhầm đường rồi.

Bắn có khác gì xe tăng đâu.

Chém Gió