Sự khác biệt khi mẹ vào bếp và bạn vào bếp

29/05/2020 11:55 GMT+7
Khi mẹ vào bếp thì như "rồng phượng" còn khi bạn vào bếp thì chả khác gì một vụ nổ.

Chém Gió, nguồn Youtube