Tuyển tập thơ vui, biếm họa Trung thu: Quy luật muôn đời


Trung Thu là Tết thiếu nhi
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều
Đi chơi họ lại làm liều
Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi
Nếu mà người lớn không đi
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời
Đó là quy luật muôn đời
Trung thu là tết moị người đấy thôi...

Lão Đồng Nát

Viết ý kiến