Tuyển tập thơ vui, biếm họa Trung thu: Trung thu của người lớn


Trung Thu là Tết trẻ con
Và của người lớn ai còn ham vui
Trẻ con thì thích đồ chơi
Người lớn lại thích xông hơi mát xà
Trẻ con rồng rắn sân nhà
Người lớn thì đến quán ba, vũ trường
Trẻ con trăng sáng ra đường
Người lớn chỉ thích nằm giường... lướt Phây!

Lão Đồng Nát

Viết ý kiến