Chiều nay, đội đinh lăng và đội nhân sâm

Liều thuốc chống cơn nghiện thành tích tốt nhất chính là thành tích. Mặc dù đã ngưng cơn vật vã, nhưng các con nghiện xứ đinh lăng vẫn còn muốn tăng liều. Chiều nay, các nhà khoa học U23 Đinh Lăng và U23 Nhân Sâm sẽ tranh luận việc đinh lăng tốt hơn hay nhân sâm tốt hơn, điều thú vị nhất là ông thầy hướng dẫn đề tài cho đội Đinh Lăng lại là người xứ nhân sâm. Theo Wikipedia thì cả đinh lăng và nhân sâm đều thuộc họ Cuồng cuồng.

Lão Đồng Nát

Viết ý kiến