Tay trái xăm 4 chữ "T T T T", tay phải xăm bốn chữ "Đ Đ Đ Đ"

- Nhìn cái hình xăm ở trên, tao quyết định đi xăm mày ạ!

Tý liền nói:

- Mày định xăm cái gì, ở đâu?

- Tao định xăm bốn chữ "T T T T" ở tay trái và bốn chữ "Đ Đ Đ Đ" ở tay phải đó mày.

- Nghĩa là gì? - Tý hỏi.

Tèo nhún vai:

- Tùy tình huống! Nếu gặp thằng hiền thì tao nói bên tay trái là 'Tiền, Tình, Tù, Tội', tay phải thì 'Đụng, Đâu, Đánh, Đó'.

- Nếu gặp dân giang hồ thì mày nói sao đây? - Tý hỏi.

Tèo gãi đầu cười:

- Thì tao nói bên tay trái là 'Thương Trẻ Tàn Tật' bên tay phải thì 'Đang Đau Đừng Đánh' vậy là êm.

(CLB Làng Cười VN)

Viết ý kiến