Trả lời đố vui: Ngọc Trinh kêu Hoàng Kiều bằng gì

13/02/2017 10:20 GMT+7

NGỌC TRINH LUÔN KÊU HOÀNG KIỀU BẰNG MIỆNG