Bố mẹ nói gì khi nhà bạn có... chó


Chưa phải ăn thừa của nó là may lắm rồi đấy!


Con thì sao bô ơi, mẹ ơi


Thôi để dành nốt cho nó, mình có bằng một phần nó đâu


Mẹ cho chó nó ăn cơ mà huhu


Tủi cái thân tôi quá đi mà

(CLB Làng Cười)

Viết ý kiến