Chuyện cổ remix (4): Ăn khế trả vàng... ở một diễn biến khác


(CLB Làng Cười)

Ý kiến độc giả

  1. Long Bá - 14/08/2017 09:45

    Trời đụ. Con chim buôn người, bớ người ta

Viết ý kiến