Giải mã bí ẩn tính cách các nhóm máu ( 29): Trước cám dỗ

Nhóm máu A có khả năng kiềm chế ham muốn đối với sức hấp dẫn từ bên ngoài tốt nhất trong các nhóm máu.

Trong khi nhóm máu B lại bị thu hút đặc biệt bởi những thứ họ cảm thấy thú vị

Trong tất cả các nhóm máu, nhóm máu O là những người kiềm chế kém nhất

Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, họ dễ dàng quên đi chúng hoặc đôi khi họ cảm thấy... mất hứng dù đã rất nỗ lực để đạt được kết quả

AB luôn là một nhóm máu đặc biệt, họ thích đi... dụ dỗ người khác và rất đáng tiếc khi phải nói rằng họ luôn nghĩ mình... hơn người 

(CLB Làng Cười)

Viết ý kiến