Giải mã bí ản tính cách các nhóm máu (31): Khi các nhóm máu đối mặt với dã thú

Với nhóm máu B, cuộc sống phải thực sự thoải mái, họ luôn tận dụng mọi cơ hội để được hòa mình với thiên nhiên:

Nhưng...


Cũng với xu hướng gần như vậy, nhóm máu O chọn cho mình một cách sống vừa thoải mái vừa an toàn:

Nhưng...Lần này cũng như bao lần khác, nhóm máu Anhóm máu được coi là có tính thận trọng cao nhất trong tất cả các nhóm - vẫn hết sức thận trọng:

Nhưng...Chỉ còn lại nhóm máu AB, nhóm máu được (bị) gọi là... "dị nhân":

(CLB Làng Cười)

Viết ý kiến