Khi nàng béo "sống ảo" cứ nghĩ mình là ngôi sao

Cốc ăn thua gì, chơi cầm luôn cả chai mới
Cốc ăn thua gì, chơi cầm luôn cả chai mới "ngầu" nè.
Nặng thế này thì ai mà khiêng nổi hả cô gái.
Nặng thế này thì ai mà khiêng nổi hả cô gái.
Huhu, tường này cao quá xoạc không tới.
Huhu, tường này cao quá xoạc không tới.
"Nhại" thì cũng phải làm cho giống tí chứ.
Phải dùng quạt này gió mới thổi mạnh được.
Phải dùng quạt này gió mới thổi mạnh được.
Chụy đây lại thích ngược đời cơ, người to cây nhỏ mới
Chụy đây lại thích ngược đời cơ, người to cây nhỏ mới "truất".
Chỉ đến đây thôi không cao hơn được nữa đâu.
Chỉ đến đây thôi không cao hơn được nữa đâu.
Chỉ cần gần giống là được rồi thím ơi.
Chỉ cần gần giống là được rồi thím ơi.
Còn sức đâu nữa mà treo ngược thế hả cô?
Còn sức đâu nữa mà treo ngược thế hả cô?
Ối giời ơi, chỉ thấy tội nghiệp cái bể bơi.
Ối giời ơi, chỉ thấy tội nghiệp cái bể bơi.
Không có đồ hiệu thì mình dùng tạm đồ chơi vậy.
Không có đồ hiệu thì mình dùng tạm đồ chơi vậy.
Dùng tạm cái nồi này thay cho quạt cũng ổn.
Dùng tạm cái nồi này thay cho quạt cũng ổn.
Cho dù thân hình hơi
Cho dù thân hình hơi "phì nhiêu" nhưng quan trọng là thần thái.
Dáng không được đẹp nhưng cứ tự tin là được hết.
Dáng không được đẹp nhưng cứ tự tin là được hết.
Không có thùng rác
Không có thùng rác "hiệu" nên dùng tạm thùng rác này vậy.
(Dân Việt)

Viết ý kiến