Muôn kiểu "thời trang phang thời tiết" của chị em

Bất chấp trời lạnh thấu xương, chị phải đẹp cái đã.
Bất chấp trời lạnh thấu xương, chị phải đẹp cái đã.
Cứ
Cứ "đẹp" là quên hết thời tiết ngay thôi.
Miễn sao
Miễn sao "thu hút" là được, sợ gì trời lạnh.
Quay nhanh anh ơi, bọn tôi lạnh quá rồi nè.
Quay nhanh anh ơi, bọn tôi lạnh quá rồi nè.
Để có ảnh đẹp thì bất chấp hết mọi thời tiết nhé.
Để có ảnh đẹp thì bất chấp hết mọi thời tiết nhé.
Ấm vẫn phải ấm, mà hở vẫn phải hở thôi.
Ấm vẫn phải ấm, mà hở vẫn phải hở thôi.
"Thời trang phang luôn thời tiết", miễn đẹp là được.
Sao không mặc cho ấm mà phải khổ sở thế này.
Sao không mặc cho ấm mà phải khổ sở thế này.
Giờ này thì chị chấp mọi thể loại thời tiết luôn nhé.
Giờ này thì chị chấp mọi thể loại thời tiết luôn nhé.
Thời trang chống rét bá đạo của giới trẻ.
Thời trang chống rét bá đạo của giới trẻ.
Miễn sao ấm là được, mặc kiểu gì cũng xong.
Miễn sao ấm là được, mặc kiểu gì cũng xong.
Vừa ấm áp vừa thời trang nhé các mẹ.
Vừa ấm áp vừa thời trang nhé các mẹ.
Muốn ấm trong trời rét thế này thì cứ phải kín.
Muốn ấm trong trời rét thế này thì cứ phải kín.
Cơ quan mà như ở nhà mình vậy đó.
Cơ quan mà như ở nhà mình vậy đó.
Cứ phải quấn thêm cho nó ấm, thời trang để sau.
Cứ phải quấn thêm cho nó ấm, thời trang để sau.
(Dân Việt)

Viết ý kiến