Những con người khiến ta không nhịn nổi... cười

Cứ để đấy rồi tôi ăn dần khắc hết.
Cứ để đấy rồi tôi ăn dần khắc hết.
Phong cách chụp ảnh
Phong cách chụp ảnh "tụt quần" là đây sao?
Trời đất, bà chị
Trời đất, bà chị "giấu" đồ gì mang theo vậy?
Các cô không thấy tôi đang đi hay sao mà còn lao vào.
Các cô không thấy tôi đang đi hay sao mà còn lao vào.
Sao nhìn anh em mình giống nhau quá vậy?
Sao nhìn anh em mình giống nhau quá vậy?
Cứ phải thế này cho chắc ăn các ông ạ.
Cứ phải thế này cho chắc ăn các ông ạ.
Không biết họ có thắng được ông ấy không nữa?
Không biết họ có thắng được ông ấy không nữa?
Xời, thế này chị đây cũng làm được nhé.
Xời, thế này chị đây cũng làm được nhé.
Đã
Đã "tự sướng" là phải chơi lớn thế này chứ.
Ông bố bá đạo nhất hệ mặt trời.
Ông bố bá đạo nhất hệ mặt trời.
Phải nhanh tay còn kịp giờ đi làm nữa.
Phải nhanh tay còn kịp giờ đi làm nữa.
Hóa ra đồ đôi là phải hai người mặc chung một bộ.
Hóa ra đồ đôi là phải hai người mặc chung một bộ.
Haha, chụp ảnh sao thiếu được mặt tôi hả con sen kia.
Haha, chụp ảnh sao thiếu được mặt tôi hả con sen kia.
Trời ơi, đá nhầm
Trời ơi, đá nhầm "bóng" rồi kìa ông anh.
Mấy anh nhầm
Mấy anh nhầm "cá" rồi nè, thả chúng tôi ra coi.
(Dân Việt)

Viết ý kiến