Những con người thích làm "trò cười" cho thiên hạ

Thế này thì làm sao mà
Thế này thì làm sao mà "chụp chiếu" được đây.
Nỗi khổ này biết kêu cùng ai đây hả ông trời.
Nỗi khổ này biết kêu cùng ai đây hả ông trời.
Quả
Quả "bơ" này "hạt" bự quá ta.
Cứ bình tĩnh không phải sợ, có anh ở đây rồi.
Cứ bình tĩnh không phải sợ, có anh ở đây rồi.
Haha, muốn
Haha, muốn "chơi" em đâu có dễ thế mấy anh.
Mấy anh chơi kỳ quá ta, xuống đây chơi với em cho vui nào.
Mấy anh chơi kỳ quá ta, xuống đây chơi với em cho vui nào.
Tôi có nhà riêng rồi nha, rảnh mời qua chơi.
Tôi có nhà riêng rồi nha, rảnh mời qua chơi.
Dáng ngồi này thì ai sánh được độ
Dáng ngồi này thì ai sánh được độ "vô duyên" với cô em đây.
Chị để em
Chị để em "châm" trà cho nào.
Xứng đáng ông bố sáng tạo nhất quả đất.
Xứng đáng ông bố sáng tạo nhất quả đất.
Phải tranh thủ làm việc mọi lúc mọi nơi thế này đây.
Phải tranh thủ làm việc mọi lúc mọi nơi thế này đây.
Để tôi giúp mấy chàng trai một tay nhé.
Để tôi giúp mấy chàng trai một tay nhé.
Anh em thắt dây an toàn vào, tôi chuẩn bị chạy rồi nè.
Anh em thắt dây an toàn vào, tôi chuẩn bị chạy rồi nè.
Đừng mà, cứ làm người ta phải ngại cơ.
Đừng mà, cứ làm người ta phải ngại cơ.
Phải luôn tự tin
Phải luôn tự tin "tỏa sáng" mọi lúc mọi nơi chứ.
(Dân Việt)

Viết ý kiến