Những hình ảnh khiến cho anh em phải... bối rối

Mấy anh
Mấy anh "ham hố" là dễ ăn quả tưởng bở lắm nha.
Đừng dại dột đi ngủ khi
Đừng dại dột đi ngủ khi "gấu" vẫn còn thức.
Người lười biếng thường rất sáng tạo.
Người lười biếng thường rất sáng tạo.
Tưởng
Tưởng "tán" anh dễ vậy sao, nằm mơ đi nhé cưng.
Hành trang cho đam mê chỉ cần thế này thôi.
Hành trang cho đam mê chỉ cần thế này thôi.
Xời, tưởng gì chứ chân tôi cũng dài kém ai đâu.
Xời, tưởng gì chứ chân tôi cũng dài kém ai đâu.
Ủ uôi, ngủ thôi mà cũng phải tạo dáng vậy sao?
Ủ uôi, ngủ thôi mà cũng phải tạo dáng vậy sao?
Wow, thỏ ở đâu mà đi lạc lên tàu điện thế này?
Wow, thỏ ở đâu mà đi lạc lên tàu điện thế này?
Vui thôi, chứ đừng vui quá đà lại mất vui.
Vui thôi, chứ đừng vui quá đà lại mất vui.
"Rùa" to thế này đi lại khó khăn quá nhỉ?
Có muốn nhìn cho rõ thì lại gần đây nè.
Có muốn nhìn cho rõ thì lại gần đây nè.
Che những nơi cần che là đủ rồi nhà.
Che những nơi cần che là đủ rồi nhà.
Xe hết
Xe hết "xăng" rồi không chạy được các ông ạ.
Ối giời, tôi có làm gì đâu mà đánh tôi chứ.
Ối giời, tôi có làm gì đâu mà đánh tôi chứ.
Haha, trốn vào đây rồi mà vẫn bị tìm ra.
Haha, trốn vào đây rồi mà vẫn bị tìm ra.
(Dân Việt)

Viết ý kiến