Trời ơi, gặp phải đứa có vợ ốm nghén hay sao ấy

30/06/2017 09:29 GMT+7


Thủa nhà ai mít chua mà nó kêu ngon?!

(CLB Làng Cười VN)