Tức ảnh sinh tình (2)

02/07/2018 14:54 GMT+7
Mời bà con tức... ảnh sinh tình cùng Làng Cười mỗi ngày, bộ sưu tập tranh vui ảnh cười lớn nhất Làng cười Việt Nam.


Nhìn đi, bọn tớ điệu không?
Sắc vàng sưởi ấm mùa đông sắp về!

Ơ ơ... Xem bóng đá nam
Té ra giới tính của chàng... hi hi!

Chát... chat xình... chát chát bùm...
Phim heo mà đóng, quanh vùng nổi danh!

Tại ham ăn quá đấy mà
Nhưng mà chăm tập, cứ là sẽ “ngon”!

Xô em? Anh hổng dám đâu
Xe ôm? Luôn sẵn, đi đâu anh đèo!

Tú Jap