Tức ảnh sinh tình (41-45)

18/05/2018 09:04 GMT+7


Ôm anh em vẫn thích ôm
Nhưng mà em lại muốn... hôn anh này!

Ru con thế kỷ... Làng Cười
Mỗi lần ru được cả mười bé luôn!

Mọi người có nhận ra không
So cùng ông chủ, em ngông hơn nhiều.

Trời ơi phòng hẹp thế này
Lại ngồi cùng sếp béo quay mới sầu!

Nhớ khi xưa mình không mê bóng đá
Nhưng khi thấy ảnh này “phê” luôn!

Trần Nhật Jap