Tuyệt Đỉnh Song Ca Đường Phố - Fame Chí Thành song ca Tiến Anh - Đã Từng ( giọng siêu cao, cực đã)

11/05/2017 10:56 GMT+7
Kém gì Bùi Anh Tuấn đâu nhỉ =))

(Youtube)