Video clip hai: Chơi ngu toàn tập (1)

16/01/2017 10:25 GMT+7
Anh em xem và thót... tym với những tình huống của clip hài này, nhưng nhớ đừng bắt chước mà khổ một đời trai (đời gái cũng vậy).

(YouTobe)