Chơi cầu cơ, cả nhóm chạy tán loạn khi con trỏ không cánh mà bay

(Youtube)

Viết ý kiến