Người đàn ông Việt đứng 3 ngày 3 đêm đoạt đc 1 chiếc Subaru XV 2.0 I-S trị giá 1,302 tỷ

(Youtube)

Viết ý kiến