Video Clip: Hồi hộp với cảnh tượng bác sĩ vạch mồm sư tử và lôi vật lạ ra

30/05/2017 12:38 GMT+7
Chú sư tử đã được hồi sinh sau khi bác sĩ tận tay cứu chữa!

(Youtube)