Video dựng lại toàn cảnh vỡ đập thủy điện tại Lào cuốn trôi cả 1 làng

28/07/2018 09:00 GMT+7